Poți înflori cu lacrimi și spinii din cunună

Găsește ți calea mai ușor în noapte
Și frâiele dezleagă le de la blestem.
Galopul a obosit de umbre și corvoadă
Iar ploile cern timp sa se usuce când se aștern.

La candelă cu degete întreite îți oftezi,
Și fumul uleios pare că ți cere arvună.
La cate noduri gordiene ai reușit să țeși,
Poți înflori cu lacrimi și spinii din cunună.

Din lampă afară fereastra licărește,
In tot pământului îi scrâșnesc dinții,
Fărâmă trupul și sângele în cupa vieții,
Și iartă ce n-au putut ierta părinții.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s